Miejski Zarząd Ulic i Mostów


Nazwa zadania: "Remont siedziby Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie"
Inwestor: MZUiM w Chorzowie
Data wykonania: marzec 2019 - sierpień 2019
Miejsce realizacji: ul. Bałtycka 84 Chorzów

Fotografie z realizacji: