Instytut Onkologii w Gliwicach


Nazwa zadania: "Remont i adaptacja pomieszczeń bufetu zlokalizowanego na parterze budynku Kliniki dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach"
Inwestor: Centrum Onkologii Instytut Oddział w Gliwicach
Data wykonania: styczeń 2019 - maj 2019
Miejsce realizacji: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Gliwice

Fotografie z realizacji: